Wednesday, December 7, 2022

Radio PS

Radio PS

talk christian

Formålet er først og fremst å spre Guds Ord inn i de tusen hjem. Men radioen sender også andre program uten en direkte kristen profil. Mange mennesker har fått en positiv holdning til kristen tro. Flere har tatt imot det kristne budskapet og fått et personlig forhold til Jesus. Mange som av fysiske eller andre årsaker har vanskelig for å komme til møter, har gjennom Radio PS funnet en god kristen støtte og hjelp. Radio PS er distriktets største distributør for det kristne budskap, også på tvers av menighetsgrenser.

Add to favorites

Previous articleRadio Trøndelag
Next articleOslo Bass Radio

Recommended for you

Radio Rock

Jazz Radio

Talk radio

Popular Musics Radio