Radio Novi Sad 2

news talk entertainment

Je nezavisan javni of RTV servis radiodifuzni građana VOJVODINE, koji na is srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina, Proizvo di i emituje visokokvalitetan televizijiski, radijski i multimedijalni program, kojim građane VOJVODINE informiše, obrazuje i zabavlja, odražavajući jedinstvenu raznolikost regiona.

Add to favorites


Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommendations for you:

, , ,
, ,
Music fm Jazz radio Radio pop Radio rock Music fm online

About FAQ Contact Privacy Policy Terms Blog Submit Download App
© 2020 FMFLIX All rights reserved.