Radio Atlantic BG

pop top40 adult contemporary

От декември 1992 г. на 97 FM в Пловдив се излъчва VOA Europe – Гласът на Америка и кратки включвания с новини от Пловдив. На 12 февруари 1993 г. стартира целодневната местна програма на Atlantic Радио, като нощем продължават да се ретранслират програмите на "The Voice of America". В следващите години Радио Атлантик създава много собствени музикални и информационни програми и се оформя като хит-радиостанция. В началото студиото и предавателят на радиостанцията се намират в хотел Марица в Пловдив. От 16 април 2004 г. на честотата му сe излъчва Радио Витоша.

Add to favorites


Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More radios:

, , ,
, ,
Music fm Jazz radio Radio pop Radio rock Music fm online

About FAQ Contact Privacy Policy Terms Blog Submit Download App
© 2020 FMFLIX All rights reserved.