Wednesday, December 7, 2022
CountriesNorwayGimlekollen Radio

Gimlekollen Radio

Gimlekollen Radio

christian religious

Foreningen har som formål å drive lokalradioen Gimlekollen Radio i Kristiansand kommune. Radioen skal sende et bredt spekter av programmer fra kirke- og kristenliv, samt allmenne programmer forankret i lokalmiljøet. Programvirksomheten kan rette seg mot den generelle befolkning og mot spesielle lyttergrupper. Foreningen har ikke økonomisk vinning som erverv. Driften skal baseres på innsamlede midler, samt tiltak som generere gaver og tilskudd.

Add to favorites

Previous articleDinRadio.net
Next articleBygderadio Vest

Recommended for you

Radio Rock

Jazz Radio

Talk radio

Popular Musics Radio