Μπλε

eclectic balada

Η νέα πρόταση στο ραδιόφωνο της Χαλκίδας είναι έντεχνη. Ο Μπλε 99 είναι ένας μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός, έντεχνου ρεπερτορίου, με στόχο να ψυχαγωγεί και να ενημερώνει το κοινό του για τα δρώμενα της Χαλκίδας.

Add to favorites


Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


More radios:

, , ,
, ,
Music fm Jazz radio Radio pop Radio rock Music fm online

About FAQ Contact Privacy Policy Terms Blog Submit Download App
© 2020 FMFLIX All rights reserved.